کارتون - انیمیشن جام جهانی برزیل ۲۰۱۴ - دوبله گلوری

انیمیشن کوتاه نایک Nike مدیر دوبلاژ: هومن خیاط ناظر کیفی : مهرداد رئیسیدوبله شده در انجمن صنفی گویندگان جوان ( گلوری)