کلیپ بستنی طلایی ۸۰۰ یورویی در دبی؛ یک رکورد جهانی

قیمت یک بستنی مخصوص طلایی در کافه اسکوپی دبی۸۰۰ یورو است. شعار این کافه: زندگی کوتاه است. دسر بخورید.