کارتون - ویدیو کلیپ ترانه تینکربل و دزدان دریایی- گلوری

مدیر دوبلاژ : ثمین مظفری ناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسی دوبله شده در گلوری انترتینمنت