کارتون - آنونس انیمیشن تینکربل و دزدان دریایی - دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ : ثمین مظفری ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسی