کلیپ وقتی ماه قرمز می شود!

ماه در آسمان قرمز شد. در تصاویری که ایندیپندنت منتشر کرده است ماه در شمایلی متفاوت و این بار به رنگ قرمز در آسمان نمایان شده است. ماه قرمز در بخش های از شمال اروپا با صدای زوزه گرگ ها نشان از رویداد های بد دارد. البته تمامی این قصه ها افسانه هستند.