کلیپ دستبندهای رنگی بسازید

با چند تا تیکه نخ کاموا یا هر نخ ضخیم دیگه ای میتونید از این دستبندای رنگ و وارنگ برای خودتون یا دوستان درست کنید.