کلیپ حرکات عجیب وزیر خارجه سعودی

کارگردان مصری مجبور شد تا در نشست شرم الشیخ فیصل را که حرکات عجیبی با دست و صورتش انجام می داد از کادر خارج کند. این اقدام در زمان سخنرانی پادشاه عربستان انجام می شد.