کارتون - حرکات موزون آرت ِ دانشگاه هیولاها

دانشگاه هیولاها ||مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی ||مترجم: علی کاس زاده ||دوبله گلوری انترتینمنت