کلیپ هنرنمایی یک چینی با حباب

او می تواند چندین حباب را داخل همدیگر قرار داده و یا ۳۰ حباب را مثل زنجیر به هم متصل کند . این هنرمند توانسته دو رکورد کتاب گینس را متعلق به خود کند.