کلیپ سوراخ کردن باطری موبایل با چاقو

آیا میدانید در صورت سوراخ شدن باطری موبایل با چاقو چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی بدنه باطری با چاقو سوراخ می شود , لیتیوم موجود در باطری با اکسیژن ترکیب شده و تولید جرقه می کند و این جرقه می تواند موجب انفجار لیتیوم موجود در این باطری ها شود. در واقع می توان گفت یک موبایل می تواند در آن واحد به یک بمب آتشزا تبدیل شود.