کلیپ دستبرد به یک خبرنگار هنگام پخش برنامه زنده

وویو مووکو، خبرنگار یک شبکه خبری در آفریقای جنوبی، روز سه شنبه ۱۰ مارس، زمانی که آماده اجرای برنامه زنده در مقابل دوربین بود، مورد دستبرد دو سارق قرار گرفت.در این برنامه زنده، صدای مووکو شنیده می شود که می گوید: به ما دستبرد زده اند.مووکو به شبکه خبری خود گفت که در زمان پخش این برنامه دو دزد به گروه او نزدیک شدند و موبایل او را بسرقت بردند. مووکو ابتدا متوجه این دستبرد نشد.