کارتون - بخشی دیگر از دوبله دانشگاه هیولاها (۲)- گلوری - مهرداد رئیسی

به هنگام خرید یا دانلود به نام مدیر دوبلاژ (مهرداد رئیسی) توجه کنید. از این انیمیشن چند دوبله موجود است. بجز این نسخه، مابقی دوبله گلوری نیست. دستیار: سارا جامئی - مترجم: علی کاس زاده با گویندگی : هومن خیاط - محمدکمال معتضدی - آرزو آفری - کیوان عسکری - محسن پرتوی - مهرداد رئیسی- ثمین مظفری - سعیده تهرانی - محبوبه نریمیسا - وحید آذری - وحید آفرین - امیر حسین صفایی و ...