کارتون - قسمتی بامزه از دوبله دانشگاه هیولاها - گلوری - مهرداد رئیسی

دستیار: سارا جامئی - مترجم: علی کاس زاده با گویندگی : هومن خیاط - محمدکمال معتضدی - آرزو آفری - کیوان عسکری - محسن پرتوی - مهرداد رئیسی- ثمین مظفری - سعیده تهرانی - محبوبه نریمیسا - وحید آذری - وحید آفرین - امیر حسین صفایی و …