کارتون - Despicable Me ۲ - من شرور ۲ آنونس دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: هومن خیاط ||ناظر کیفی: مهرداد رئیسی ||میکس : حمید لزیریبا هنرآفرینی: آرزو آفری، سارا جامئی، کیوان عسگری، محسن پرتوی، هومن خیاط، کمال معتضدی، ثمین مظفری، شادی هاشم لو، محبوبه نریمیسا و ...دوبله گلوری انترتینمنت