کارتون - تیزر تصویری برنامه رادیویی: طهران قدیم Old Tehran

پنچ شنبه ها و شنبه ها: ۹ شب به وقت تهران - تکرار : همان روز ساعت ۱۱ شب||ارائه ای از گلوری انترتینمنت ||تهیه کننده: مهرداد رئیسی - کارگردانی و ضبط: ثمین مظفری