کارتون - تیزر ویژه ویرانه های گورلان - رادیو Avaglory

تهیه کننده : مهرداد رئیسی|| گوینده : امیر حسین صفایی کارگردانی و ضبط : مینا کشاورزی||ارائه ای از رادیو اینترنتی آواگلوری قابل شنیدن از داخل سایت گلوری و سایت آواگلوری ||یکشنبه ها: ۸ شب تکرار: پنج شنبه ها: ۸ صبح