کارتون - حضور اعضا و گویندگان گلوری در شبکه جام جم سیما-مهرماه۹۲ بخش۳

برنامه اینجا ایران است ۱۳۹۲/۷/۲۸با حضور: هومن خیاط، علی کاس زاده، محمدکمال معتضدی، وحید آذری و آرش حسینی