کارتون - اکران و نشست نقد دوبلاژ غارنشینان The Croods - دوبله گلوری

با حضور : مهرداد رئیسی، هومن خیاط، علی کاس زاده،محمدکمال معتضدی،سعیده تهرانی،مسعود نجفی و ... Mehrdad Raissi Ali CaszaadehHooman Khaiyat Glory Entertainment