کلیپ به این میگن یه هنرمند واقعی!

فقط به آهنگه و قیافه ی مرده دقت کنین...تناسبو عشق است!!این ویدئو رو شدیدا توصیه می کنم ببینید.