کارتون - جلسه اکران و نشست نقد دوبلاژ پیشی خان Don Gatto - گلوری

مدیر دوبلاژ : هومن خیاط ناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسیبا گویندگی : کیوان عسکری محسن پرتوی ساره جامئیوحید آذریو...دوبله شده در انجمن صنفی گویندگان جوان گلوری انترتینمنت