کلیپ رونمایی از خودروی برقی بنزینی ایرانی توسط دکتر روحانی

کلیپ-کلیپ جالب-رونمایی از خودروی برقی بنزینی ایرانی توسط دکتر روحانی