کارتون - آنونس The Croods - غارنشینان - دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی || مترجم : علی کاس زاده || با گویندگی: آرزو آفری هومن خیاط مهرداد رئیسی محمد کمال معتضدی سعیده تهرانی مینا خالقی || ارائه ای از : گلوری انترتینمنت ||