کارتون - آنونس جدید گاتورو دوبله گلوری - gaturro

ناظر کیفی : مهرداد رئیسی مدیر دوبلاژ : ثمین مظفری با گویندگی : آرزو آفری ثمین مظفری کیوان عسکری محمد کمال معتضدی هومن خیاط و ...