کلیپ دوستی عجیب لاک پشت و بچه اسب آبی

این بچه اسب آبی به طرز عجیبی با این لاک پشت مسن خو گرفته است. به شکلی که با هم پیاده روی می کنند. غذا می خورند. شنا می کنند و حتی با هم شوخی می کنند...