کلیپ مراسم ازدواج پیرمرد ۱۰۰ ساله

انتشار فیلمی از مراسم ازدواج یک پیرمرد ۱۰۰ ساله توجه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را جلب کرده است.