کلیپ غذاهامون رو به اشتراک بذاریم

هر ساله بیش از نیاز جمعیت کل دنیا غذا تولید می شود ؛ با این حال سالی ۳.۵ میلیون کودک در دنیا از نبود غذا می میرند. ما باید از آن ها یاد بگیریم که غذاها را با هم به اشتراک بگذاریم.