کلیپ ویدیوی حیرت انگیز از اورانگوتان نجار!

توانایی تقلید کردن و استفاده از ابزار بین میمون ها پدیده جدیدی نیست. همین توانایی روزی دنیا را تغییر داد! دیوید آتنبورو به بورنئو سفر می کند تا اورانگوتان های خاص آنجا را از نزدیک ببیند. این اورانگوتان ها مدت ها در اسارت انسان ها به سر برده اند و حالا برخی از کارهای انسان را به خوبی انجام می دهند.