کلیپ اقتصاد-برای-همه

امروزه نوسانات اقتصادی نقش مهمی در زندگی خانواده های ایرانی دارد و شرایط زندگی همه ما به اتفاقات و تغییراتی که در عرصه اقتصاد کلان کشور رخ می دهد، کاملاً وابسته شده است.