کلیپ تنبل

تنبل ها همانگونه که از نامشان مشخص است یکی از کندترین موجودات سیاره زمین بوده و نام آنها به نوعی مترادف با تصاویر صحنه آهسته است. با چنگال های بزرگ ۲ یا ۳ انگشتی و خمیدهٔ خود از شاخه های درختان مناطق گرمسیری آویزان می شوند و همیشه وارونه اند.بیشینه سرعت حرکتی آنها ۰.۰۰۴ کیلومتر در ساعت است. در حقیقت، تنبل ها به قدری کند هستند که خزه روی آنها رشد می کند.