کارتون - آلیس در سرزمین عجایب گلوری - ملکه قرمز و کلاه دار

مدیر دوبلاژ: هومن خیاطبا گویندگی : مهرداد رئیسی - آرزو آفری دوبله شده در گلوری ( انجمن گویندگان جوان)