کلیپ سوتی آخر خنده

حادثه برای بازیگر ایرانی ( ابراهیم شفیعی ) در برنامه زنده تلویزیونی!