کلیپ تولد بچه وزغ سورینام از کمر مادر!!

وزغ سورینام دارای جثه ای بزرگ با حدود ۲۰ سانتیمتر قد و ظاهری شبیه برگ دارد. در فصل تخمگذاری وزغ نر تخم ها را داخل پوست ژله ای شده مادر فرو می کند و پس از چها ماه نوزادان کامل وزغ با قد ۲ سانتیمتری از کمر مادر به دنیا می آیند. یعنی تمام مراحل رشد درون کمر مادر اتفاق می افتد....