کلیپ نامزدهای اسکار بهترین هنرپیشه مرد چه کسانی هستند؟

چهار بازیگر تازه کار و یک هنرپیشه باسابقه برای اسکار بهترین هنرپیشه مرد نامزد هستند. با این وجود رقابت اصلی در میان بازیگران تازه کار است: مایکل کلیتون-ادی ردماین-استیو کارل-بندیکت کامبربچ-برادلی کوپر