کلیپ آتش زدن سبزه های شمشاد بوسیله اگزوز لامبورگینی

موتور قدرتمند لامبورگینی خروجی اگزوز این خودرو را به جایی میرساند که شمشادهای سبز را به آتش میکشد.