کارتون - دلیر - دوبله گلوری - دعوای مریدا و ملکه - Brave

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی Dub Director : Mehrdad Raissi دوبله شده در گلوری انترتینمنت