کارتون - دلیر - دوبله گلوری - ملکه و مریدا - Brave

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی مترجم : علی کاس زاده دوبله شده در گلوری انترتینمنت