کارتون - شنل قرمزی ۲ - دوبله گلوری - دوپیرزن

مدیر دوبلاژ : هومن خیاطناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسیدوبله شده در گلوری انترتینمنت