کارتون - شنل قرمزی ۲ - دوبله گلوری ۱

مدیر دوبلاژ : هومن خیاط ناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسیدوبله شده در انجمن گویندگان جوان - گلوری انترتینمنت