کلیپ بارش برف در مکه

بارش برف بخش های از عربستان از جمله مکه و مسجد الحرام را سفید پوش کرد.