کلیپ گرفتار شدن ۲۰۰ نهنگ در ساحل نیوزلند!

حدود دویست نهنگ خلبان در سواحل نیوزیلند گرفتار شده اند. به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، این دویست نهنگ باله بلند موسوم به نهنگ خلبان روز جمعه در جزیره جنوبی نیوزیلند گرفتار شدند. در همین حال امدادگران تلاش می کنند این نهنگ ها را به سمت دریا هدایت کنند.