کلیپ زن ماهیگیر نیوزیلندی ماهی تن۴۱۱ کیلویی را با قلاب صید ک

زن ماهیگیر نیوزیلندی موفق به صید ماهی غول پیکر ۴۱۱ کیلوگرمی شد و انجمن ماهیگیران بین المللی این زن را رکورددار شناخت. دونا پاسکوئه ۵۶ ساله این ماهی غول پیکر را در آب های نیوزیلند و تنها با یک چوب ماهیگیری صید کرد. دونا این زن ماهیگیر باتجربه می گوید: هنگام ماهیگیری احساس کردم ماهی بزرگی به قلاب گیر کرده اما تصورش را نمی کردم تا این اندازه بزرگ باشد. ماهی سعی می کرد خود را از قلاب رها کند.