کلیپ طوطی شیطون

طوطی خانگی که ادای درگیری های لفظی زن و شوهری که صاحبش هستند را در می آورد