کلیپ دور دنیا را ۳۶۰ درجه ببینید - ۳۶ کشور در ۶۰۰ روز

الکس چکن گردشگری است که با موتورسیلکت خود۳۶ کشور را در ۶۰۰ روز زیرپا گذاشته است او در این مسافرت ۵ موتورسیکلت عوض کرد و با اونها ۲۰۰ هزار کیلومتر رو طی کرد. الکس در این مسافرت دوربین خودش رو برده بود به جای سلفی های بی روح در هر کشور و منطقه ای که میرفت عکس های ۳۶۰ درجه از خود و محل مورد نظرش میگرفت که نتیجه اون این ویدیوی زیبای ۳ دقیقه ای است.