کلیپ واکنش شبکه های اجتماعی به سانسور سقوط دیکتاتور ۹۰ ساله

واکنش شبکه های اجتماعی به سانسور سقوط دیکتاتور ۹۰ ساله زیمباوه ای در مقابل دوربین های عکاسان‬