کلیپ جوان مصری از زیر چرخ قطار زنده بیرون آمد!

یک جوان مصری که به طرز متهورانه ای خود را زیر چرخ های یک قطار مسافربری قرار داده بود، از زیر آن زنده خارج شد.