کلیپ پیرمرد چینی چگونه در خود شکست

مرگ یک پیرمرد چینی جلوی چشم رهگذران بی تفاوت در خیابانی در استان چجیانگ در شرق این کشور بحث و جدل گسترده ای در رسانه های چینی و کاربران اینترنتی به راه انداخته است.