کارتون - ماداگاسکار ۳ دوبله گلوری ۱

مدیر دوبلاژ: هومن خیاطناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسیدوبله شده در انجمن گویندگان جوان ( گلوری)