کلیپ نگاهی به بازی انقلاب ۱۹۷۹

در یکی از بخش های بازی، شخصیتی روی یک خودرو رفته و پشت میکروفون می گوید: دوستان من، یک ایران دیگر در افق است، یک ایران پرشکوه و درخشان.