کارتون - لوراکس - مادربزرگ و تد

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسیمترجم : علی کاس زاده دوبله شده در گلوری انترتینمنت