کارتون - لوراکس - آدری و تد

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسیمترجم : علی کاس زاده دوبله شده در گلوری انترتینمنت DUBBED IN : GLORY ENTERTAINMENT